ul. Grobelna 5/412, Chojnice   biuro@bio-industry.pl   + 48 660 000 427

    fb linkedIN

 

Biogazownie

Biogazownie służą do pozyskiwania energii z odpadów rolniczych, organicznych, zwierzęcych czy osadu biologicznego ze ścieków. Obok wiatraków oraz fotowoltaiki i kolektorów słonecznych to obecnie jedno z popularniejszych źródeł pozyskiwania energii odnawialnej i prężnie rozwijający się sektor. Na terenie kraju funkcjonuje już kilkaset instalacji w których powstaje biogaz rolniczy, wysypiskowy czy powstający z fermentacji ścieków.

 

Od wielu lat wspomagamy tego typu zakłady, oferując naszą pomoc przy opracowywaniu  koncepcji technologicznych oraz modeli biznesowych dla biogazowni. Prowadzimy również niezależne analizy due diligence projektów biogazowych oraz funkcjonujących zakładów. Nasze doradztwo obejmuje każdy aspekt działania biogazowni - dzięki wieloletniemu doświadczeniu możemy też z łatwością wskazać obszary wymagające optymalizacji i wdrożyć niezbędne zmiany. Zapewniamy kompleksowe usługi w zakresie nadzoru technologicznego procesu fermentacji metanowej obejmujące: stałe doradztwo z zakresie właściwego doboru substratów do produkcji biogazu, badania laboratoryjne surowców, masy fermentacyjnej i pofermentu oraz dobór i dostawę preparatów do optymalizacji procesu biotechnologicznego zachodzącego w fermentorach biogazowni. Chętnie dzielimy się zdobytą  wiedzą i doświadczeniem prowadząc audyty technologiczne biogazowni oraz kompleksowe szkolenia, podczas których przekazujemy wiedzę na temat prawidłowej eksploatacji biogazowni oraz utrzymania jej we właściwym stanie technicznym.

 

Usługi dla Biogazowni

 1. PLANOWANIE, BUDOWA I MODERNIZACJA BIOGAZOWNI


Planowanie:

 • Opracowanie koncepcji biznesowych i technologicznych dla nowych i istniejących biogazowni w oparciu  m.in. o dostępność i rodzaj surowców, plany wykorzystania energii elektrycznej i ciepła, istniejącą infrastrukturę oraz możliwości zagospodarowania pozostałości fermentacyjnych.
 • Ocena rentowności oraz analizy SWOT gotowych projektów biogazowych.
 • Organizacja wyjazdów studyjnych do funkcjonujących biogazowni połączonych z prezentacją rozwiązań technologicznych.
 • Dobór rozwiązań technologicznych dostosowanych do konkretnego projektu.
 • Analiza ofert i umów dotyczących zakupu maszyn i urządzeń do biogazowni pod kątem zabezpieczenia interesów inwestora oraz doradztwo z zakresie wyboru optymalnych rozwiązań pod względem technologicznym i kosztowym.


Uzyskanie decyzji administracyjnych oraz dokumentacja projektowa

 • Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.
 • Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy w przypadku braku MPZP.
 • Uzyskanie warunków przyłączeniowych do sieci.
 • Opracowanie projektu budowlanego wraz z uzgodnieniami.
 • Uzyskanie pozwolenia na budowę.


Przygotowanie projektów do aukcji

 • Przygotowanie projektu do aukcji w tym: procedura prekwalifikacji, deklaracje, obliczenie maksymalnej oraz jednostkowej pomocy publicznej; rekomendacje dotyczące wolumenu energii przeznaczonej do aukcji.
 • Kompleksowe przygotowanie oferty aukcji dla inwestora.
 • Ocena rentowności dla projektów z dopłatą aukcyjną oraz w systemie wsparcia feed in tariff (FIT) i feed in premium (FIP).


Rozruch technologiczny/biologiczny i dokumentacja odbiorowa

 • Przeprowadzenie rozruchu biologicznego biogazowni do osiągnięcia pełnej mocy instalacji.
 • Rejestracja biogazowni w KOWR/Koncesja Prezesa URE.
 • Wsparcie dla klienta w zakresie sprawnego oddania do użytkowania biogazowni.
 • Uzyskanie zezwolenia na wytwarzanie i przetwarzanie odpadów.
 • Opracowanie zgłoszenia emisyjnego dla biogazowni o zainstalowanej  mocy cieplnej > 1 MW.
 • Uzyskiwanie zatwierdzenia dla działalności biogazowni stosującej substraty pochodzenia zwierzęcego (UPPZ kat. 2 i 3) przez Inspekcję Weterynaryjną.


2. EKSPLOATACJA BIOGAZOWNI


Kompleksowa obsługa biotechnologiczna

 • Opiniowanie przydatności substratów/odpadów do wykorzystania w biogazowni pod względem: technologicznym, formalno-prawnym oraz ekonomicznym.
 • Kompleksowe badania: substratów, masy fermentacyjnej, pozostałości fermentacyjnych.
 • Okresowa ocena działania biogazowni podczas, której na miejscu kontrolowane są kluczowe parametry procesu fermentacji metanowej (m.in. pomiary: pH, FOS/TAC, skład biogazu oraz suchej masy).
 • Organizacja stanowiska laboratoryjnego do wykonywania oznaczeń najważniejszych parametrów procesowych w instalacji biogazowej.
 • Opracowanie harmonogramów badań dostosowanych do indywidualnych potrzeb danej biogazowni.
 • Opracowanie optymalnych mieszanin substratów oraz ich bieżąca aktualizacja dostosowana do bieżącej sytuacji w biogazowni.
 • Rozruch biologiczny biogazowni lub poszczególnych zbiorników fermentacyjnych po przeciążeniu procesu fermentacji wynikającym z remontów lub konserwacji.
 • Kompleksowa analiza danych produkcyjnych wraz z wytycznymi dla personelu biogazowni, jakie działania podjąć w celu przywrócenia stabilności procesu produkcyjnego.


Optymalizacja procesu produkcyjnego w biogazowni obejmująca:

 • Poprawę wydajności i stabilności produkcji biogazu i energii,
 • Ograniczenie kosztów operacyjnych,
 • Organizacja pracy w zakładzie – optymalne wykorzystanie zasobów ludzkich i materiałowych,
 • BHP i p. poż.,
 • Działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, uzyskanie/aktualizacja decyzji administracyjnych  w zakresie, który pozwala na elastyczną działalność biogazowni,
 • Opracowanie systemu raportowania parametrów produkcyjnych,
 • Opracowanie i wdrożenie procedur wewnętrznych, list kontrolnych oraz harmonogramów prac eksploatacyjnych i serwisowych dla obsługi.


Praktyczne szkolenia dla obsługi biogazowni w zakresie prawidłowej eksploatacji oraz utrzymania w ruchu biogazowni

 • Substraty – właściwości fiz.-chem., dobór, zasady łączenia substratów.
 • Proces fermentacji metanowej oraz kontrola jego przebiegu, wczesne wykrywanie nieprawidłowości.
 • Technologia – punkty krytyczne.
 • Dobre praktyki w zakresie eksploatacji biogazowni.
 • KPI – co i jak kontrolować w biogazowni aby wydajnie i tanio funkcjonowała.


Audyty biogazowni w celu identyfikacji obszarów wymagających poprawy

 • Organizacja pracy, wiedza personelu na temat działania biogazowni.
 • BHP i p.poż.
 • Dokumentacja zakładowa, rejestracja danych, obowiązujące procedury.
 • Kompletność decyzji administracyjnych, prowadzona sprawozdawczość na zewnątrz organizacji.
 • Stan techniczny i prawidłowość działania maszyn i urządzeń w biogazowni.    
 • Rozwiązania technologiczne w biogazowni wymagające poprawy lub modernizacji.


Obsługa administracyjna biogazowni

 • Wszystkie wymagane pozwolenia i decyzje oraz sprawozdania związane z ochroną środowiska.
 • Sprawozdawczość do organów administracji publicznej.
 • Obsługa kontroli prowadzonych przez organy administracji państwowej.
 • Opracowanie wniosku o uznanie pozostałości fermentacyjnych jako produktu ubocznego przez Urząd Marszałkowski.
 • Uzyskanie pozwolenia z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wprowadzenie do obrotu pozostałości fermentacyjnych jako nawozu organicznego albo środka wspomagającego uprawę roślin.


Opracowanie i wdrożenie systemu HACCP w biogazowni

 • Opracowanie wniosku o zatwierdzenie biogazowni.
 • Opracowanie dokumentacji HACCP w oparciu o: standardową metodę przetwarzania, alternatywną metodę przetwarzania, metodę mieszaną tj. standardową i alternatywną równocześnie.
 • Opracowanie zestawu procedur zgodnie w wymogami rozporządzeń UE nr 1069/2009 r. oraz 142/2011 r.
 • Przeprowadzenie walidacji procesu fermentacji – w przypadku zastosowania alternatywnej metody przetwarzania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego (UPPZ) w biogazowni przy współpracy z renomowanym ośrodkiem naukowo-badawczym, który zrealizował szereg tego typu ekspertyz na rzecz biogazowni w Polsce.
 • Opracowanie programu zwalczania szkodników.
 • Pełne wsparcie dla klienta w kontaktach i ustaleniach z Inspekcją Weterynaryjną związanych z procesem zatwierdzenia zakładu.


W przypadku zainteresowania ofertą zapraszamy do odwiedzenia naszej strony www.haccp-biogazownia.pl, na której dowiecie się Państwo więcej na temat wymogów formalnych i technicznych jakie musi spełniać biogazownia przetwarzająca uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego.Biogazownie


00Zdjecie nr 4 usugi biogazownie
20150908 094021 20 web
DSC 0626 143 web
DSC 1107 145 web
DSC 1108 146 web
DSC 6050 2 149 web

Wróć do listy
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Jeżeli nie znaleźliście w niej interesującego
Was tematu, pomimo to zapraszamy do złożenia zapytania poprzez formularz kontaktowy w zakładce kontakt.