ul. Grobelna 5/412, Chojnice   biuro@bio-industry.pl   + 48 660 000 427

    fb linkedIN

 

Pozostałe realizacje

Pozostałe zrealizowane projekty:

  • Analiza możliwości zagospodarowania w procesie fermentacji metanowej odpadów organicznych oraz ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego powstających w zakładzie produkcyjnym firmy Kooperol Sp. z o.o.
  • Raport z monitorowania wielkości redukcji emisji CO2 osiągniętej w roku 2017, 2018, 2019 oraz 2020 przez biogazownie Skarżyn.
  • Praktyczna i prawna analiza projektu dotyczącego budowy elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,2 MW w m. Przybysław gm. Świdwin dla Carbo – Bio Sp. z o.o.
  • Liczne opracowania i analizy wykonywane na rzecz Polskiej Grupy Biogazowej w latach 2014-2015 obejmujące m.in.:

√ Procedury odbioru i zagospodarowania pozostałości fermentacyjnych wraz z niezbędnymi badaniami,

√ Średnioroczne koszty obsługi i eksploatacji silnika gazowego GE Jenbacher typ 320 seria D,

√ Średnioroczne koszty obsługi osprzętu w biogazowni o mocy 1 MW w technologii wybranej przez inwestora, 

√ Analizy umów z dostawcami technologii oraz poszczególnych maszyn i urządzeń dla 7 biogazowni rolniczych,

√ Udział w prowadzonych rozruchach technologicznych, koordynacja rozruchu biologicznego do osiągnięcia pełnej mocy przez instalacje, udział w odbiorach i przekazaniu do eksploatacji poszczególnych biogazowni.

 Pozostałe realizacje


20160908 093939 63 web

Wróć do listy
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Jeżeli nie znaleźliście w niej interesującego
Was tematu, pomimo to zapraszamy do złożenia zapytania poprzez formularz kontaktowy w zakładce kontakt.