ul. Grobelna 5/412, Chojnice   biuro@bio-industry.pl   + 48 660 000 427

    fb linkedIN

 

Odpieniacze dla biogazowni

Piana w instalacjach fermentacji beztlenowej jest częstym problemem eksploatacyjnym, z którym należy systematycznie walczyć. Przy braku działań prewencyjnych ze strony personelu biogazowni, może dochodzić do okresowego zatrzymania produkcji w biogazowni, w wyniku przedostawania się piany do zaworów bezpieczeństwa, gazociągów, odwodnień, zatykania wymienników osuszacza biogazu czy sprężarek gazu. W ekstremalnych przypadkach może dochodzić do uszkodzenia dachów membranowych, powodując kosztowny wielotygodniowy przestój biogazowni. Do najczęstszych przyczyn powstawania piany należy zastosowanie do substratów zawierających duże ilości białek, surowców, których pH bardzo mocno różni się od pH masy fermentacyjnej oraz zastosowanie dużych ilości w krótkim czasie substratów bogatych w łatwo rozkładające się związki (np. cukry proste).

Do powszechnie stosowanych substratów często „odpowiedzialnych” za powstawanie piany należą: ziemniaki, pulpa ziemniaczana, wysłodki z buraków cukrowych oraz produkty pochodzenia zwierzęcego bogate w białka np. odpady z mleczarni.

 

Bevaloid® 5000
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Jeżeli nie znaleźliście w niej interesującego
Was tematu, pomimo to zapraszamy do złożenia zapytania poprzez formularz kontaktowy w zakładce kontakt.