ul. Grobelna 5/412, Chojnice   biuro@bio-industry.pl   + 48 660 000 427

    fb linkedIN

 

Zestawy do pomiaru FOS/TAC

Co to jest FOS, TAC oraz współczynnik FOS/TAC?


FOS – skrót pochodzi z j. niemieckiego i oznacza Flüchtigen Organischen Säuren czyli lotne kwasy organiczne (C2-C6). Są to związki powstające w trakcie II i III fazy procesu fermentacji metanowej. W literaturze anglojęzycznej zamiennikiem skrótu FOS jest VFA czyli volatile fatty acids. Wartość FOS określa się poprzez miareczkowanie i oznacza sumę wszystkich lotnych kwasów w przeliczeniu na kwas octowy. Najczęściej stosowaną jednostką do jego określenia są mg/l lub g/l.


TAC – ten skrót również pochodzi z j. niemieckiego i oznacza Total Alkalischen Carbonaten. TAC określa całkowity nieorganiczny roztwór buforowy węglanu. Wartość parametru TAC również jest określana poprzez miareczkowanie i oznacza sumę wszystkich substancji o charakterze buforującym (czyli chroniącym przed spadkiem pH) zalicza się do nich m.in. węglany, jony amonowe i fosforany. Wartość TAC wyraża się w postaci węglanu (CaCO3), stosowaną jednostką są mg/l lub g/l.


FOS/TAC – jest to parametr charakteryzujący stan równowagi pomiędzy lotnymi kwasami organicznymi (FOS) a substancjami o charakterze buforującym (TAC). Przedstawiany jest jako ułamek dziesiętny, gdzie w mianowniku znajduje się wartość TAC [mg/l] a w liczniku FOS [mg/l].

Ręczny zestaw do pomiaru FOS/TAC
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Jeżeli nie znaleźliście w niej interesującego
Was tematu, pomimo to zapraszamy do złożenia zapytania poprzez formularz kontaktowy w zakładce kontakt.