ul. Grobelna 5/412, Chojnice   biuro@bio-industry.pl   + 48 660 000 427

    fb linkedIN

 

Mikroelementy dla biogazowni

Mikroelementy są jonami metali, które znajdują się w masie fermentacyjnej, a dostarczane są na bieżąco z substratami. Dla zachowania odpowiedniej wydajności produkcji biogazu oraz prawidłowego rozkładu związków organicznych ważne jest odpowiednie stężenie przede wszystkim pierwiastków takich jak: nikiel (Ni), kobalt (Co), selen (Se), molibden (Mo), mangan (Mn), cynk (Zn), żelazo (Fe), miedź (Cu), wanad (V), potas (K), wapń (Ca), magnez (Mg), siarka (S).

Jony metali są elementami niezbędnymi do uzyskania aktywności katalitycznej enzymów produkowanych przez bakterie, które są odpowiedzialne za przekształcanie związków w wyniku, których finalnie powstaje biogaz. Dla przykładu nikiel jest głównym składnikiem koenzymów F420 i F430, które są ważnym nośnikiem wodoru w procesie powstawania metanu.

W przypadku niedoboru któregoś, z wymienionych mikroelementów dochodzi do destabilizacji fermentacji metanowej. Główne objawy to zmniejszenie wydajności oraz pogorszenie jakości produkowanego biogazu. Dochodzi także do pogorszenia parametrów biotechnologicznych procesu, jak wzrost poziomu lotnych kwasów tłuszczowych czy zmiana profilu LKT.

Rozwiązaniem w tym przypadku będzie zastosowanie odpowiedniego preparatu zawierającego mikroelementy znajdującego się w naszej ofercie. W zależności od potrzeb mogą to być preparaty jedno lub wieloskładnikowe, które pozwolą w szybkim czasie przywrócić równowagę procesów biochemicznych.

Tego typu produkty można stosować w sposób ciągły lub doraźnie. Często ich zastosowanie  poprawia w zależności od indywidualnej sytuacji wydajność produkcji gazu o kilka do kilkunastu procent z tego samego wsadu. Dodatkowo stabilizuje proces powodując, że bakterie mając optymalne warunki do rozwoju są w stanie  zaadoptować się do zmiennego strumienia surowców oraz większych obciążeń ładunkiem substancji organicznych.

W przypadku preparatów dedykowanych, dobór dawek mikroelementów powinien być poprzedzony badaniem laboratoryjnym, określającym, aktualne stężenia poszczególnych pierwiastków. Na tej podstawie dobiera się zarówno skład, jak i dawki preparatów dla konkretnych instalacji. Regularne badania kontrolne pozwalają optymalizować zaopatrzenie w dedykowany preparat.

Preparaty uniwersalne

Preparaty dedykowane

Pierwsza pomoc przy destabilizacji fermentacji

Mikroelementy i enzymy

Mikroelementy i wiązanie azotu
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Jeżeli nie znaleźliście w niej interesującego
Was tematu, pomimo to zapraszamy do złożenia zapytania poprzez formularz kontaktowy w zakładce kontakt.