ul. Grobelna 5/412, Chojnice   biuro@bio-industry.pl   + 48 660 000 427

    fb linkedIN

 

Preparaty enzymatyczne

Enzymy w procesie fermentacji przyspieszają proces rozkładu złożonych związków organicznych. Głównym źródłem pochodzenia tego typu związków są substraty pochodzenia roślinnego np. celuloza, ksyloza. Bez odpowiednich enzymów substraty te są rozkładane w niewielkim stopniu powodując zagęszczenie masy fermentacyjnej i zwiększając lepkość, co z kolei może przełożyć się na problemy z mieszaniem i pompowaniem oraz pojawianiem się kożucha utrudniającego odgazowanie fermentora. Dodatek odpowiednich enzymów przyspiesza rozkład złożonych związków organicznych na związki proste, które są łatwiej rozkładane przez bakterie i wytwarzane przez nie enzymy. Rezultatem jest lepsze odfermentowanie substratów i mniejsze zagęszczenie masy fermentacyjnej, przekładające się na zmniejszenie kosztów oraz większa produkcja biogazu.

MiaMethan® Kombi E

MiaMethan® ProCut
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Jeżeli nie znaleźliście w niej interesującego
Was tematu, pomimo to zapraszamy do złożenia zapytania poprzez formularz kontaktowy w zakładce kontakt.