ul. Grobelna 5/412, Chojnice   biuro@bio-industry.pl   + 48 660 000 427

    fb linkedIN

 

Preparaty wiążące azot amonowy

Problem nadmiernej ilości azotu amonowego w masie fermentacyjnej jest coraz częściej spotykanym problemem w polskich biogazowniach. Wynika to z faktu stosowania coraz większych ilości produktów ubocznych i odpadów z przemysłu rolno-spożywczego, a w szczególności materiałów pochodzenia zwierzęcego bogatych w azot jak: pomiot kurzy, osady poflotacyjne czy odpady z mleczarni. Azot jest niezbędny w procesie fermentacji metanowej (stosunek C:N), aby prawidłowo zachodziła konwersja związków organicznych w biogaz. Jednak przy wyższych stężeniach (> 3500 mg/l), zaczyna działać hamująco na proces fermentacji metanowej. Inhibicja amonowa wynika pośrednio z faktu, że jony amonowe (NH4+) przyczyniają się do wzrostu pH masy fermentacyjnej powyżej > 8,00, które nie jest już optymalnym środowiskiem dla życia bakterii metanowych. Dodatkowo w środowisku zasadowym oraz podwyższonej temperaturze, jony amonowe przekształcają się w amoniak (NH3), związek który jest toksyczny dla bakterii produkujących biogaz.

W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku, oferujemy skuteczny preparat MiaMethan® A-min do wiązania nadmiernych ilości azotu amonowego z masy fermentacyjnej. Nasz produkt może być stosowany w sposób ciągły lub okresowo.

MiaMethan® A-min
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Jeżeli nie znaleźliście w niej interesującego
Was tematu, pomimo to zapraszamy do złożenia zapytania poprzez formularz kontaktowy w zakładce kontakt.