ul. Grobelna 5/412, Chojnice   biuro@bio-industry.pl   + 48 660 000 427

    fb linkedIN

 

Aktualności

URE podało terminy kolejnych aukcji OZE!

2018-10-05


Kolejne w 2018 r. aukcje na sprzedaż energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii, odbędą się w dniach: 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19 i 20 listopada br.

Aukcje zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i w oparciu o zasady ustalone w ramach Regulaminu aukcji, który znajduje się na stronie internetowej URE. Do przeprowadzenia aukcji zostanie wykorzystana Internetowa Platforma Aukcyjna, na której wytwórcy zamierzający przystąpić do aukcji mogą zakładać konta i rejestrować instalacje, dla których będzie można składać oferty.

Tylko wytwórcy energii elektrycznej, którzy uzyskają zaświadczenie o dopuszczeniu do aukcji, o którym mowa w art. 76 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii, będą mogli wziąć udział w ogłoszonych aukcjach.

W jednej aukcji wytwórca może wysłać więcej niż jedną ofertę, tylko gdy oferty te dotyczą różnych instalacji OZE, które należą do tego samego wytwórcy i spełniają parametry danej aukcji. W sytuacji gdy w sesji danej aukcji zostaną złożone mniej niż 3 oferty, spełniające wymagania określone w ustawie OZE, aukcja nie zostanie przeprowadzona.

Ważne:

Zgodnie z zasadami składania ofert w aukcjach przeprowadzanych w 2018 roku oferta złożona w aukcji wiążę uczestnika aukcji i nie może zostać zmodyfikowana ani wycofana. W związku z czym należy bardzo  starannie wprowadzić poszczególne wartości do formularza oferty IPA, zwłaszcza: cenę sprzedaży oferowanej energii, ilość energii oferowanej do sprzedaży – z uwzględnieniem podziału na poszczególne lata kalendarzowe, wartość pomocy inwestycyjnej oraz cenę skorygowaną.

Więcej informacji dotyczących aukcji znajdą Państwo na stronie Urzędu Regulacji Energetyki.

Wróc do listy
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Jeżeli nie znaleźliście w niej interesującego
Was tematu, pomimo to zapraszamy do złożenia zapytania poprzez formularz kontaktowy w zakładce kontakt.