ul. Grobelna 5/412, Chojnice   biuro@bio-industry.pl   + 48 660 000 427

    fb linkedIN

 

Aktualności

Sejm przyjął ustawę o promowaniu energii elektrycznej z kogeneracji

2018-12-21


Zmiany w ustawie o OZE, które wejdą w życie na początku 2019 r., otworzą nowe możliwości rozwoju krajowego sektora biogazowni rolniczych.

Ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji wkrótce powinna wejść w życie – uchwalenie jej przez Senat i podpis prezydenta wydają się formalnością. W Ustawie tej znalazły się zapisy, które wprowadzają do ustawy o OZE odrębną cenę referencyjną dla wszystkich rodzajów biogazowni pracujących w wysokosprawnej kogeneracji.

Cena ta powinna być wyższa od cen referencyjnych dla pozostałych biogazowni, stanowiąc odzwierciedlenie realnych kosztów funkcjonowania takich instalacji zgodnie z metodyką LCOE (Levelized Cost of Electricity), na co Komisja Europejska zwróciła uwagę w decyzji notyfikacyjnej.

Warunkiem skorzystania z potencjalnie wyższej ceny jest jednak zobowiązanie się operatorów biogazowni do efektywniejszej pracy w trybie wysokosprawnej kogeneracji.

Więcej informacji znajdą Państwo pod linkiem.

Wróc do listy
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Jeżeli nie znaleźliście w niej interesującego
Was tematu, pomimo to zapraszamy do złożenia zapytania poprzez formularz kontaktowy w zakładce kontakt.