ul. Grobelna 5/412, Chojnice   biuro@bio-industry.pl   + 48 660 000 427

    fb linkedIN

 

Aktualności

Przedłużenie terminu na składanie wniosków o zmianę posiadanych pozwoleń „odpadowych”

2019-08-09


6 sierpnia 2019 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

 

Nowelizacja ustawy „śmieciowej” wprowadza również zmiany w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.  

 

Na skutek czego przedłużono termin składania wniosków o zmianę posiadanych zezwoleń na zbieranie odpadów, zezwoleń na przetwarzanie odpadów oraz zezwoleń na wytwarzanie odpadów uwzględniających zbieranie lub przetwarzanie odpadów do dnia 5 marca 2020 r. (art. 8. ust. 2 i 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw).

 

Ustawę o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw znajdą Państwo pod linkiem: 
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3495.

Wróc do listy
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Jeżeli nie znaleźliście w niej interesującego
Was tematu, pomimo to zapraszamy do złożenia zapytania poprzez formularz kontaktowy w zakładce kontakt.